fbpx
AIArtykułBusinessKariera w ITRaportSztuczna Inteligencja

Raport branży IT – trendy i prognozy do 2030 roku

Mówi się, że boom na IT się skończył, a branża przechodzi znaczący regres. Ale czy tak jest naprawdę? Z odpowiedziami na kluczowe pytania przychodzi raport „Perspektywy rozwoju rynku IT w Polsce do 2030 roku” stworzony przez ekspertów z branży IT.

Początki rozwoju IT w Polsce

Po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc inwestycji. Sektor IT znacząco przyspieszył, przyciągając inwestycje od globalnych gigantów technologicznych oraz napędzając rozwój lokalnych firm technologicznych. Sektor IT obecnie odpowiada za 8 proc. PKB Polski, z rynkiem rozwoju oprogramowania szacowanym na 8,8 mld euro.

Rozwój i wyzwania w czasie pandemii

W 2020 roku pandemia COVID-19 rozpoczęła prawdziwą rewolucję na rynku. Lata 2020-2022 były dla wszystkich branż trudnym czasem: czasem niepokoju, niepewności i wielkich zmian. Ten globalny kryzys zdrowotny przyspieszył jednak transformację cyfrową,
co w krótkim czasie przełożyło się na zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów IT,
aby sprostać nowym, zdalnym sposobom pracy i interakcji.

Analizując dane z Pracuj.pl i the:protocol dotyczące liczby rekrutacji wyraźnie widzimy załamanie na początku 2020 roku. W październiku i listopadzie nastąpiło odbicie w publikacjach ogłoszeń. Trend wzrostowy utrzymywał się przez cały rok 2021 i 2022.

Oznacza to, że branża IT stosunkowo szybko dostosowała się do nowej rzeczywistości. Wykazała się też niesamowitą odpornością na trudne warunki, w jakich się znalazła i zdolnością do regeneracji po krótkookresowych załamaniach.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, obserwujemy rosnącą liczbę
dostępnych specjalistów, co wskazuje na odwrócenie trendu
z okresu po pandemii. Mimo pewnej stagnacji w liczbie zapytań,
warto zwrócić uwagę na globalne prognozy wzrostu gospodarczego,
które w perspektywie kilku lat mogą wpłynąć na poprawę sytuacji
na rynku IT. Polskie firmy IT są znane z elastyczności i szybkości adaptacji
do zmieniających się warunków rynkowych.

Paweł Pustelnik
Wiceprezes SoDA i Managing Director w Future Processing

Aktualnie sytuacja na polskim rynku również zmienia się bardzo dynamicznie. W 2022 roku nastąpiło mocne spowolnienie w gospodarce. W ślad za największymi gigantami rynku takimi jak Google, Meta czy Microsoft wiele polskich firm postanowiło zwolnić część pracowników.

Widać, że fala zwolnień oznacza krok w tył w stosunku do liczby
zatrudnionych w całym 2022 r. i jest to reakcja na zapotrzebowanie
na usługi IT. W ślad za tym, zgodnie z powiedzeniem, że gdy USA kicha,
reszta świata ma grypę, niestety poszły także polskie spółki IT,
które wkrótce również rozpoczęły zwolnienia. W mojej opinii jest
całkiem możliwe, że będziemy mieli do czynienia jeszcze 2-3 trudniejszymi
kwartałami, a potem zjawisko to powinno w Polsce wyhamować.

Dodaje Paweł pustelnik

Jak wynika z Raportu płacowego SODA 2023, jedną z ważniejszych tendencji od 2020 roku był teleworking. Przejście na zdalną pracę stało się normą, a elastyczność w miejscu i czasie pracy zyskała na znaczeniu.

Sztuczna inteligencja, automatyzacja – nowe możliwości i zagrożenia

Automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji również znacząco wpłynęły na branżę IT, zwiększając efektywność i produktywność. Wiele rutynowych zadań zostało zautomatyzowanych, co zwiększyło zapotrzebowanie na pracowników z umiejętnościami w zakresie zarządzania i implementacji tych zaawansowanych technologii. Teraz Firmy borykają się ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie, dzięki czemu coraz częściej inwestują w rozwój swoich pracowników i intensyfikują działania rekrutacyjne.

AI wzbudza skrajne emocje. Z jednej strony automatyzacja rutynowych zadań może nam bardzo ułatwić pracę. Aale może to też prowadzić do redukcji zatrudnienia w niektórych obszarach. Jednak z drugiej strony AI otwiera drzwi do wielu specjalizacji, które wcześniej nie istniały lub istnieją od niedawna. Przykładami takich stanowisk mogą być m.in. inżynierowie danych, specjaliści od uczenia maszynowego czy specjaliści od etyki AI.

Cyberbezpieczeństwo i technologie chmurowe

Coraz większe zapotrzebowanie pojawia się również na specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Powodem jest zbieranie i przechowywanie przez firmy coraz większych ilości danych. A cyberprzestępcy znajdują coraz bardziej zaawansowane i wyrafinowane sposoby na ataki.

W bardzo szybkim tempie rozwija się również technologia chmurowa, gdzie firmy przenoszą całe infrastruktury i coraz więcej danych. 

Specjalizacja i nisze technologiczne stały się bardziej wartościowe. Firmy coraz intensywniej poszukują specjalistów w wąskich dziedzinach, takich jak dane, AI, machine learning czy specyficzne języki programowania. W tym dynamicznym środowisku ciągła nauka i aktualizacja umiejętności stały się niezbędne dla utrzymania konkurencyjności na rynku pracy.

Jako serwis rekrutacyjny z ofertami pracy wyłącznie w branży IT, wciąż obserwujemy bardzo duże zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów m.in. z zakresu data science, technologii chmurowych, cyberbezpieczeństwa oraz – oczywiście – AI. Firmy technologiczne wciąż intensywnie poszukują pracowników, ale coraz większe znaczenie ma doświadczenie, więc wahadło mocno przesunięte do tej pory w stronę „rynku pracownika” drgnęło. Branża IT to wciąż rynek z ogromnym potencjałem, a sytuacja na nim po prostu stabilizuje się i zmierza w stronę bardziej wyrównanego układu sił.

Piotr Trzmiel
Head of growth w the:protocol

Szczególną rolę w procesie adaptacji nowych technologii mogą odegrać startupy. Dzięki swojej elastyczności, kreatywności i skłonności do ryzyka, są one w znakomitej pozycji, aby eksplorować potencjał oferowany przez AI. Od rozwiązań w zakresie analizy danych, przez uczenie maszynowe, aż po głębokie uczenie – młode firmy mogą badać różne aspekty AI i przyczyniać się do rozwoju technologii. A to z kolei może prowadzić do powstania nowych produktów, usług lub modeli biznesowych.

Edukacja jako kluczowy element transformacji rynku IT.W Coders Lab mamy też świadomość, jak ważna jest adaptacja metod dydaktycznych do zmieniających się warunków rynkowych. W dobie szybkich zmian technologicznych kluczowe staje się ciągłe uczenie się i rozwijanie umiejętności. W tym kontekście nasze programy są stale aktualizowane, aby odzwierciedlać najnowsze trendy i wymagania branży. Nieustannie też staramy się pracować nad zmianą percepcji kariery w IT. Chcemy pokazać, że branża IT jest dostępna dla każdego, niezależnie od wcześniejszego wykształcenia czy doświadczenia zawodowego.

Marcin Tchórzewski
CEO w Coders Lab

Im szybciej firmy nauczą się pracy ze sztuczną inteligencją, tym łatwiej będzie im nadążać za dynamicznymi zmianami na rynku. Perspektywa wdrażania rozwiązań AI wydaje się nieunikniona i niesie ze sobą wiele nowych możliwości dla polskich przedsiębiorstw, które są gotowe na eksplorację nowych możliwości i adaptację w zmieniającym się środowisku biznesowym.

W dobie gwałtownego rozwoju technologicznego wiele osób obawia się wpływu sztucznej inteligencji (a w szczególności generatynwej AI) na rynek pracy. Często słyszymy tezy mówiące o tym, że narzędzia oparte o AI spowodują zwolnienia ludzi, zwłaszcza w sektorze IT. Jednak taki pesymistyczny scenariusz jest na ten moment daleki od prawdy. Patrząc na fakty i bieżące tendencje, można dojść do wniosku, że narzędzia oparte o AI w najbliższych latach nie zabiorą pracy specjalistom IT, ale wręcz przeciwnie – ją usprawnią. Warto zauważyć ogromny popyt na specjalistów IT na całym świecie. Firmy z sektora tradycyjnego zmierzają ku transformacji cyfrowej, ale by to osiągnąć, potrzebują software’u i ludzi, którzy go tworzą. Ta luka pomiędzy popytem a podażą specjalistów i rozwiązań IT będzie trwać jeszcze wiele lat, a AI może okazać się kluczem do wypełnienia tej przestrzeni.

Artur Kurasiński
Autor bloga kurasinski.com

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI) mają znaczący wpływ na rynek pracy. Automatyzacja zadań, rozwijanie systemów wspomagających decyzje oraz tworzenie nowych technologii generuje zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości zatrudnienia. AI może zautomatyzować powtarzalne i rutynowe zadania, co może prowadzić do redukcji zatrudnienia w niektórych sektorach. Jednak równocześnie pojawiają się nowe stanowiska oraz specjalności, takie jak inżynierowie ds. danych, naukowcy ds. danych i specjaliści ds. sztucznej inteligencji, którzy są odpowiedzialni za rozwijanie, wdrażanie i zarządzanie tymi technologiami.

Aleksandra Przegalińska
Wicerektor na Kozminski University

Reskilling i upskilling jako konieczność przy zmianach gospodarczych

W roku 2023, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła „Europejski Rok Umiejętności”. To inicjatywa mająca na celu zwiększenie kompetencji zawodowych obywateli UE i wsparcie firm w radzeniu sobie z niedoborem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. W obliczu szybko zmieniającego się krajobrazu gospodarczego i technologicznych wyzwań reskilling i upskilling stają się kluczowymi elementami utrzymania konkurencyjności gospodarki, w tym Polski, do 2030 roku. Inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników staje się priorytetem. Umiejętności uważane dotychczas za dodatkowe atuty mogą stać się niezbędnymi wymaganiami w przyszłości. Polska wciąż pozostaje w tyle pod względem uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, a reskilling i upskilling stają się nie tylko koniecznością, ale także okazją do zwiększenia konkurencyjności firm i lepszej przyszłości zawodowej pracowników w dynamicznym świecie technologii.

Przygotowanie na przyszłe zmiany w zapotrzebowaniu na kompetencje jest procesem, który wymaga kompleksowego podejścia. Obejmuje to analizę wewnętrznych zasobów, identyfikację luk kompetencyjnych oraz współpracę z zespołem HR i biznesem. Firmy powinny oceniać pracowników pod kątem umiejętności i możliwości, a nie tylko stanowisk i struktury organizacyjnej. Reskilling i upskilling mają wartość w identyfikowaniu i wykorzystywaniu ukrytych umiejętności pracowników oraz dostosowywaniu ich do potrzeb firmy. Wybór odpowiednich narzędzi do analizy predyspozycji i umiejętności pracowników jest kluczowy. Współpraca z zespołem HR i biznesem jest niezbędna, a reagowanie na dynamiczne zmiany, takie jak rozwój sztucznej inteligencji, jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Rozwijanie kultury uczenia się w zespołach i inicjatywy społeczne wspierają reskilling i upskilling wśród pracowników oraz różnych grup społecznych, takich jak kobiety i bezrobotni.

Zauważamy, jak młodsze pokolenia mają świeże, innowacyjne podejście do pracy, które przekracza tradycyjne ramy 8-godzinnego dnia pracy. W Future Collars staramy się integrować te nowe perspektywy z doświadczeniem starszych pokoleń, aby stworzyć synergiczne środowisko nauki i pracy. Podkreślamy znaczenie adaptacji i elastyczności w procesie nauki, co odzwierciedla się w naszych programach edukacyjnych. Nasze kursy koncentrują się na rozwijaniu nie tylko technicznych umiejętności, ale także kompetencji miękkich, takich jak myślenie krytyczne, komunikacja i adaptacja do zmian, co jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego rynku IT. Rozważając rolę kobiet w branży IT, nie można ignorować faktu, że stanowią one tylko 17% wszystkich specjalistów IT w Europie. Z tego wynika, jak ważne jest wspieranie i promowanie ich obecności w sektorze. Dodatkowo zajmują one zaledwie 5% stanowisk liderów technologicznych na świecie, co podkreśla potrzebę dalszych działań na rzecz równości płci.

Beata Jarosz
Joanna Pruszyńska-Witkowska
Założycielki Future Collars

Rola innowacji i transformacji cyfrowej w kształtowaniu przyszłości rynku IT

Digitalizacja stała się nieodzowna dla utrzymania konkurencyjności firm. Niestety, większość firm w Polsce wciąż znajduje się na etapie tradycyjnej cyfrowości, co wynika z wyników Testu Dojrzałości Cyfrowej. Polska ma także niski poziom umiejętności cyfrowych społeczeństwa, co stawia przed nami wyzwanie związane z edukacją i rozwijaniem umiejętności cyfrowych. W perspektywie przyszłości rynku IT oczekuje się dalszego rozwoju automatyzacji, zaawansowanego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz zwiększonej uwagi na cyberbezpieczeństwo i ochronę danych. Jednocześnie rozwój technologii energooszczędnych i zrównoważony rozwój stają się coraz istotniejszymi elementami branży IT.

W ostatnich latach rynek IT przeszedł dynamiczną transformację, napędzaną postępem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami rynkowymi. Dostrzegam kilka kluczowych trendów, które będą kształtować branżę IT do 2030 roku. Transformacja cyfrowa, której przyspieszenie nastąpiło w wyniku pandemii COVID-19, radykalnie zmieniła sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa. Digitalizacja przestała być opcją, stając się koniecznością w utrzymaniu konkurencyjności. W nadchodzącej dekadzie kluczowe będzie zintegrowanie technologii cyfrowych we wszystkich aspektach biznesu, od operacji po strategie klienckie. Jest zresztą spójne z programem polityki Unii Europejskiej nazywanej „Drogą ku cyfrowej dekadzie 2030”. Zakłada się, że do 2030 roku 75% przedsiębiorstw w UE będzie korzystać z co najmniej jednej z trzech technologii: chmury obliczeniowej, AI, analizy dużych zbiorów danych (big data), a ponad 90% MŚP osiągnie co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych.

Eliza Kruczkowska
Chief Innovation Officer
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Katarzyna Prokopowicz
Szefowa HR i Członek Zarządu infoShare Academy

W całym procesie konieczności dopasowania się firm do zmian technologicznych nie możemy zapomnieć o dwóch bardzo istotnych aspektach: roli ekspertów HR i o dojrzałych grupach pokoleniowych. Zidentyfikowanie u pracowników luk kompetencyjnych oraz potencjału do rozwoju nie ma szans zaistnieć bez otwartości na zmiany właścicieli firm i pracowników HR i bez zrozumienia, że lifelong learning stał się rzeczywistością.

Bardzo istotne jest, żeby pracownicy HR dostrzegali szanse, a nie zagrożenia w automatyzacjach realizowanych w firmie, żeby umieli odejść od schematycznego myślenia o rozwoju kariery pracowników i otworzyli się na poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju oraz wspieranie pracowników w procesie zmiany, wykorzystując przy tym m.in. szkolenia reskillingowe.

O ile dla pokolenia Z i Y technologia jest naturalnym towarzyszem codzienności, o tyle dla części pokolenia X i Silver niekoniecznie. Patrząc na czynniki demograficzne oraz fakt, że obecnie na rynku pracy funkcjonują wszystkie pokolenia, wiemy, że tworzenie włączającego środowiska pracy poprzez budowanie różnorodnych wiekowo zespołów jest nieuniknione. Szczególnie ważne stanie się więc zadbanie o wyrównanie poziomu kompetencji technologicznych oraz rozwój kompetencji miękkich wspomagających wspólne realizowanie projektów, w czym wspomóc pracodawców mogą dostosowane do potrzeb programy re- i upskillingowe.

Kontakt:
Katarzyna Majchrzak
raport@raportbranzyit.pl
telefon: 692 831 662

Back to top button