fbpx
AIArtykułKariera w ITSztuczna InteligencjaTech

Porównanie stanowisk IT: DevOps, SysOps, SecOps, AppOps i MLOps

Czym te wszystkie “opsy” właściwie są? Czym się różnią? Jaką wartość wnoszą do firmy?

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii, przedsiębiorstwa stawiające na innowacje są zobowiązane do skutecznego zarządzania infrastrukturą, bezpieczeństwem, aplikacjami i danymi. W związku z tym specjalistyczne stanowiska takie jak DevOps, SysOps, SecOps, AppOps i MLOps stają się niezbędne dla efektywnej pracy w obszarze IT. Czym się różnią te stanowiska? Jaka jest ich specyfika, zadania i znaczenie dla organizacji?

DevOps, czyli Development and Operations, jest podejściem do zarządzania IT, które skupia się na zintegrowaniu procesów rozwoju (development) i operacyjnych (operations). Specjaliści z obszaru DevOps są odpowiedzialni za skracanie cyklu życia projektu, zwiększanie elastyczności i szybkości dostarczania oprogramowania. Kluczowym elementem jest automatyzacja procesów, co umożliwia szybkie wdrożenie zmian i ciągłą integrację.

DevOps przyczynia się do poprawy efektywności działania firmy, co może wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Przykładowe zadania DevOpsa w firmie:

 • aktualizacja i utrzymanie narzędzi DevOps oraz monitorowanie nowych rozwiązań i technologii,
 • zarządzanie konfiguracją systemów i automatyzacja ich skalowania w zależności od obciążenia,
 • utworzenie i zarządzanie infrastrukturą w chmurze (np. AWS, Azure, Google Cloud) lub na własnych serwerach,
 • rozwiązywanie problemów związanych z infrastrukturą i aplikacjami w środowiskach produkcyjnych,
 • współpraca z zespołami programistycznymi i operacyjnymi w celu usprawnienia procesów dostarczania oprogramowania,
 • wdrażanie strategii bezpieczeństwa, w tym monitorowanie i zarządzanie dostępem do systemów,
 • nadzór nad monitoringiem i logowaniem systemów, w celu zapewnienia wysokiej dostępności i wydajności aplikacji,
 • automatyzacja wdrażania aplikacji i aktualizacji na środowiskach produkcyjnych i testowych,
 • opracowywanie i utrzymywanie skryptów i narzędzi do automatyzacji zadań administracyjnych i konfiguracyjnych,
 • udział w ustalaniu strategii rozwoju technologicznego zgodnie z potrzebami organizacji,
 • opracowywanie i utrzymywanie skryptów i narzędzi do automatyzacji zadań administracyjnych i konfiguracyjnych,
 • konfiguracja i zarządzanie narzędziami do automatyzacji procesów CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment)

i wiele innych! 🙂

Średnie zarobki DevOpsa w Polsce BRUTTO:

 • Junior: 6 230 – 9 000 zł
 • Mid: 9 500 – 15 520 zł
 • Senior: 12 690 – 19 600 zł

SysOps, czyli Systems Operations, skupia się na zarządzaniu infrastrukturą IT. Specjaliści z tej dziedziny mają za zadanie utrzymywać stabilność systemów, dbać o skalowalność i zapewniać nieprzerwane działanie infrastruktury. To stanowisko jest kluczowe dla organizacji, które zależą od sprawnego funkcjonowania swoich serwerów, baz danych i sieci.

SysOps wpływa na niezawodność usług, co może przyciągnąć uwagę przedsiębiorstw poszukujących solidnych rozwiązań IT.

Przykładowe zadania SysOpsa w firmie:

 • zarządzanie i utrzymanie infrastruktury serwerowej, w tym serwerów fizycznych, wirtualnych i w chmurze,
 • instalacja, konfiguracja i utrzymanie systemów operacyjnych na serwerach (np. Linux, Windows),
 • monitorowanie i zarządzanie wydajnością systemów, w tym rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością i dostępnością,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczeń na serwerach poprzez konfigurację firewalli, aktualizacje systemów oraz monitorowanie logów bezpieczeństwa,
 • zarządzanie dostępem do systemów i baz danych, w tym tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników,
 • tworzenie i zarządzanie kopiami zapasowymi danych oraz planowanie i przeprowadzanie procedur przywracania danych,
 • konfiguracja i zarządzanie serwerami aplikacyjnymi, takimi jak Apache, Nginx, Tomcat czy Microsoft IIS,
 • instalacja, konfiguracja i utrzymanie baz danych, takich jak MySQL, PostgreSQL, MongoDB czy Microsoft SQL Server,
 • automatyzacja procesów administracyjnych za pomocą skryptów i narzędzi (np. PowerShell, Bash, Ansible),
 • nadzór nad aktualizacjami systemowymi i aplikacyjnymi oraz zarządzanie nimi,
 • wdrażanie rozwiązań z zakresu monitorowania i zarządzania logami w celu śledzenia wydajności i błędów,
 • utrzymywanie wysokiej dostępności i niezawodności infrastruktury poprzez planowanie awaryjności i skalowalności,
 • wdrażanie i przestrzeganie standardów bezpieczeństwa IT oraz regulacji związanych z ochroną danych

i wiele innych, związanych z systemami w firmie 🙂

Średnie zarobki SysOpsa w Polsce BRUTTO:

 • Junior: 4 600 – 7 010 zł
 • Mid: 6 300 – 10 000 zł
 • Senior: 7 370 – 13 410 zł

SecOps, czyli Security Operations, to obszar skupiający się na bezpieczeństwie IT. Specjaliści z tej dziedziny zajmują się monitorowaniem, wykrywaniem i reagowaniem na zagrożenia bezpieczeństwa. Ich celem jest zminimalizowanie ryzyka ataków cybernetycznych i ochrona danych firmy oraz klientów.

W dobie rosnącej liczby cyberataków, stanowisko SecOps staje się niezbędne.

Przykładowe zadania SecOpsa w firmie:

 • monitorowanie systemów i infrastruktury pod kątem zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa,
 • wdrażanie narzędzi i procesów do wykrywania i reagowania na ataki oraz incydenty bezpieczeństwa,
 • analiza i ocena ryzyka związanego z infrastrukturą i aplikacjami w celu identyfikacji potencjalnych słabości i luk w zabezpieczeniach,
 • konfiguracja i zarządzanie systemami monitoringu bezpieczeństwa, w tym narzędziami SIEM (Security Information and Event Management),
 • wdrażanie i zarządzanie narzędziami do analizy logów i rejestrowania zdarzeń bezpieczeństwa,
 • przeprowadzanie testów penetracyjnych i audytów bezpieczeństwa w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń,
 • zarządzanie zasobami i dostępem do systemów zgodnie z politykami bezpieczeństwa,
 • wdrażanie i utrzymanie rozwiązań do autoryzacji dwuskładnikowej i zarządzania tożsamościami,
 • reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, w tym analiza, dokumentacja i przeciwdziałanie,
 • szkolenie personelu w zakresie procedur bezpieczeństwa oraz świadomości bezpieczeństwa informatycznego,
 • wdrażanie rozwiązań do ochrony przed malware, atakami DDoS i innymi zagrożeniami,
 • analiza i raportowanie incydentów bezpieczeństwa do odpowiednich organów wewnętrznych i zewnętrznych (np. CERT),
 • Monitorowanie i dostosowywanie się do aktualnych regulacji i norm związanych z bezpieczeństwem IT i ochroną danych, takich jak RODO czy ISO 27001

czyli wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem 🙂

Średnie zarobki SecOpsa w Polsce BRUTTO:

 • Junior: 6 150 – 8 610 zł
 • Mid: 7 390 – 12 520 zł
 • Senior: 10 690 – 18 780 zł

AppOps, czyli Application Operations, skupia się na optymalizacji działania aplikacji. Specjaliści z tej dziedziny dbają o efektywność aplikacji, monitorują wydajność i wprowadzają usprawnienia mające na celu zwiększenie satysfakcji użytkowników.

AppOps przyczynia się do doskonałego doświadczenia użytkownika.

Przykładowe zadania AppOpsa w firmie:

 • wdrażanie i utrzymanie aplikacji na serwerach produkcyjnych i testowych,
 • konfiguracja i zarządzanie serwerami aplikacyjnymi, takimi jak Apache, Nginx, Tomcat czy Microsoft IIS,
 • ustawianie i monitorowanie wydajności aplikacji oraz rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością,
 • zarządzanie zasobami, takimi jak pamięć i CPU, aby zapewnić odpowiednią wydajność aplikacji,
 • monitorowanie dostępności aplikacji i reagowanie na awarie lub incydenty,
 • aktualizacja i wdrażanie nowych wersji aplikacji oraz przeprowadzanie testów przed wdrożeniem,
 • ustalanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa aplikacji, w tym monitorowanie i raportowanie potencjalnych zagrożeń,
 • automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem aplikacjami i ich dostarczaniem,
 • monitorowanie i analiza logów aplikacji w celu identyfikacji problemów i optymalizacji działania

i wszystko inne, co związane z aplikacjami 🙂

Średnie zarobki AppOpsa w Polsce BRUTTO:

 • Junior: 4 500 – 8 000 zł
 • Mid: 6 500 – 10 000 zł
 • Senior: 8 350 – 14 400 zł

MLOps, czyli Machine Learning Operations, to obszar, który integruje rozwój aplikacji z nauką maszynową. Specjaliści z tej dziedziny zajmują się wdrożeniem, monitorowaniem i zarządzaniem modelami maszynowymi, co umożliwia organizacjom wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji.

MLOps otwiera nowe możliwości dla firm, pozwalając im na efektywne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji.

Przykładowe zadania MLOpsa w firmie:

 • tworzenie i zarządzanie środowiskiem pracy dla modeli uczenia maszynowego, w tym infrastrukturą chmurową lub lokalnymi zasobami obliczeniowymi,
 • wdrażanie i utrzymanie narzędzi i platform do zarządzania cyklem życia modeli uczenia maszynowego, takich jak Kubeflow, MLflow czy TensorFlow Extended (TFX),
 • konfiguracja i zarządzanie środowiskiem konteneryzacji dla modeli, umożliwiając ich izolację i skalowanie,
 • automatyzacja procesów przetwarzania danych i wytwarzania modeli, w tym przetwarzanie wsadowe i przepływy pracy (workflows),
 • monitorowanie wydajności modeli w produkcji, w tym zbieranie i analizowanie danych o metrykach i błędach,
 • wdrażanie strategii ciągłego wdrażania (CI/CD) dla modeli uczenia maszynowego, umożliwiając szybkie dostarczanie nowych wersji modeli,
 • zarządzanie wersjami modeli i śledzenie zmian w kodzie źródłowym oraz danej treningowej,
 • implementacja i przestrzeganie procedur zabezpieczeń dla modeli uczenia maszynowego, w tym kontroli dostępu i monitorowania dostępu,
 • udział w procesie oceny i selekcji algorytmów uczenia maszynowego oraz dostosowywanie modeli do zmieniających się wymagań biznesowych

i wszystko, w czym może pomóc sztuczna inteligencja 🙂

Średnie zarobki MLOpsa w Polsce BRUTTO:

 • Junior: 9 500 – 14 458 zł
 • Mid: 11 767 – 17 066 zł
 • Senior: 15 700 – 22 000 zł

Czyli warto inwestować w opsy!

W dzisiejszym środowisku biznesowym, efektywne zarządzanie technologią stało się kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstwa. DevOps, SysOps, SecOps, AppOps i MLOps to nie tylko stanowiska, ale także strategie, które pozwalają firmom osiągać cele biznesowe.

Wybór odpowiedniego stanowiska zależy od indywidualnych potrzeb i celów organizacji. Firmy muszą uwzględnić swoje priorytety, rozmiar, branżę i specyfikę działalności. Wartością dodaną dla pozycjonowania artykułu może być podkreślenie, że organizacje, które inwestują w rozwój i integrację tych obszarów, mogą zyskać konkurencyjną przewagę na rynku.

Podsumowując, DevOps, SysOps, SecOps, AppOps i MLOps są kluczowymi elementami skutecznego zarządzania IT. Dla firm szukających kompleksowych rozwiązań, zintegrowanie tych obszarów może być kluczem do osiągnięcia doskonałości operacyjnej i innowacyjności.

Back to top button