fbpx
Back-endSQLWywiady

Jak rozpocząć naukę SQL?

SQL to język zapytań (ang. Structured Query Language), który zapewnia komunikację między użytkownikiem lub aplikacją, a relacyjną bazą danych. Co to oznacza? Z jego pomocą możemy nie tylko pobierać dane, ale także je wstawiać i modyfikować oraz tworzyć i modyfikować bazy danych. Język SQL składa się z zapytań (ang. query).

schemat działania SQL - język ten zapewnia komunikację między aplikacją a bazą danych

Podstawowe pojęcia

Zapytanie – pojedyncza instrukcja, która składa się ze słów kluczowych oraz parametrów. Istnieją różne rodzaje zapytań, np. SELECT, INSERT, itd.

Tabela – jest to zbiór wierszy (rekordów) o określonej strukturze. Tabela posiada kolumny, które decydują o strukturze rekordów (kolumny to po prostu pola, z których składają się rekordy).
Przykładowa tabela:

Przykładowa tabela SQL

Relacja – to powiązanie między danymi (z tej samej lub z różnych tabel), np. jeżeli posiadamy tabelę Kierowcy i tabelę Autobusy, to połączenie KierowcaX – AutobusY (np. KierowcaX kieruje AutobusemY) jest relacją.

Zapytania

Zapytania można podzielić na kilka grup:

DML (ang. Data Manipulation Language) – umieszczanie, aktualizowanie lub usuwanie danych z bazy, np. INSERT, UPDATE, DELETE

DDL (ang. Data Definition Language) – operacje na strukturach bazy danych, czyli np. tworzenie lub kasowanie tabel i baz. Przykład polecenia to CREATE lub DROP

DCL (ang. Data Control Language) – nadawanie uprawnień do obiektów baz danych, np. GRANT

DQL (ang. Data Query Language) – pobieranie danych z bazy – do tej grupy należy tylko SELECT

Struktura zapytania SELECT

SELECT jest najpopularniejszym rodzajem zapytania i służy do pobierania danych z bazy. Zapytanie składa się ze słów kluczowych (SELECT, FROM, WHERE, …) oraz parametrów, którymi mogą być kolumny, tabele lub warunki.

struktura zapytania SQL

Oczywiście poza SELECTem istnieje wiele innych poleceń, a najpopularniejsze z nich to:
INSERT – wprowadzanie danych do bazy
UPDATE – modyfikacja danych w bazie
DELETE – kasowanie danych z bazy

Popularność języka

Język SQL jest bardzo popularnym językiem. Jeżeli założymy, że HTML/CSS nie są językami programowania to (wg Stack Overflow) jest on drugim najpopularniejszym językiem programowania na świecie:

najpopularniejsze języki programowania

Źródło: Stack Overflow – The most popular technologies of 2019

Zastosowania

1. Web development

Web development to najbardziej popularne zastosowanie baz danych, ponieważ każdy serwis WWW bazuje na danych i dzięki językowi SQL można jest pobierać lub po prostu nimi zarządzać. Aplikacje mobilne również operują na danych i zanim zostaną przesłane do naszego telefonu – wcześniej muszą zostać pobrane z bazy danych – najprawdopodobniej za pomocą SQLa.

2. Analiza danych

Poza Excelem, czy Accessem – SQL jest bardzo sprawnym narzędziem w rękach analityków. Jest wykorzystywany w statystyce, pozwala też na budowanie bardziej zaawansowanych analiz i raportów.

3. Big Data

Operacje na dużych zbiorach danych, np. za pomocą Apache Hive, w którym można wykonywać zapytania.

4. Data Science

Jak sama nazwa mówi – ta dziedzina opiera się na danych, a SQL jest niezbędny, aby je pobrać.

1 2 3Następna strona
Back to top button