Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO). Poniższa Klauzula Informacyjna dotyczy podmiotu danych w osobach trenerów Akademii, współpracujących w oparciu o umowę współpracy, o dzieło lub,zlecenia, których informujemy o sposobie i celu w jakim dane osobowe są przetwarzane oraz o przysługujących prawa związanych z ochroną danych osobowych.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Adres al. Grunwaldzka 427BKod pocztowy 80-309Miasto Gdańsk
Numer KRS 0000561749Numer NIP 5842742213Numer REGON 361745430

ZAKRES STOSOWANIA

ZastosowaniePrzetwarzanie danych osobowych trenerów Akademii (umowa o dzieło/ współpracy/zlecenia)

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 • 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres e-mail iod@infoshareacademy.com.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 • 2. Zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane przez iSA w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu:
  • a) realizacji umowy na przeprowadzenie w ramach infoShare Academy kursu stacjonarnego, jak także zapewnienia dostępu do budynków i pomieszczeń, w których realizowane są przez infoShare Academy usługi (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b. RODO);
  • b) w realizacji umowy na przeprowadzenie przez trenera w ramach infoShare Academy kursu zdalnego z udziałem trenera na żywo z wykorzystaniem platformy do komunikacji zdalnej zoom.com (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b RODO);
  • c) w celu obsługi, dochodzenie i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń w ramach prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawie do obrony lub dochodzenia zapłaty w razie wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • d) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze w zakresie regulacji obciążeń publicznoprawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 • 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane:

 • a) do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym, przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej, tj. przez czas nie krótszy niż 5 lat podatkowych;
 • b) przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych Stron wynikających z umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • 6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i osobom działającym w imieniu lub na zlecenie infoShare Academy – np. pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, partnerom, kontrahentom w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania zleconych przez infoShare Academy zadań.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 • 7. Przetwarzane przez infoShare Academy dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 • 8. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • 9.Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.
 • 10. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych do infoShare Academy danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • 11. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa w przypadku. gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 • 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem zawarcia/realizacji umowy.