Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO). Ceniąc Waszą prywatność spełniamy wymagania przewidziane w przepisach prawa
i adresujemy do Ciebie, poniższą Klauzulę Informacyjną, w której informujemy o sposobie i celu w jakim dane osobowe są przetwarzane oraz o przysługujących prawa związanych z ochroną danych osobowych.

! Nie trzeba kontaktować się z infoShare Academy sp. z o.o., wystarczy zapoznać się z poniższą treścią!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przed Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: ADO lub infoShare Academy)
Adres al. Grunwaldzka 427B Kod pocztowy 80-309 Miasto Gdańsk
Numer KRS 0000561749 Numer NIP 5842742213 Numer REGON 361745430

 

ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie:  przetwarzanie danych osobowych  kandydatów, uczestników i absolwentów kursów i szkoleń infoShare Academy.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencje na adres e-mail iod@infoshareacademy.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu:
  1. niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w tym w celu kontaktu), służących do wykonania umowy lub której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  2. marketingu produktów i usług infoShare Academy, co oznacza również przesyłanie informacji handlowych na podany adres e-mail, w tym marketingu w postaci reklam, promocji, newsletterów i innych form marketingu na telekomunikacyjne urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem, (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  3. realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o wydarzeniach z branży IT, w tym także wydarzeń, w których ADO jest partnerem, uczestnikiem, patronem (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, tradycyjny przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 2. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu zebranych danych osobowych m in. do analizy poziomu kompetencji, zdobytej w ramach kursu wiedzy i umiejętności oraz preferencji zawodowych oraz będzie realizowane w celu marketingu produktów i usług infoShare Academy. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostarczanie spersonalizowanej reklamy produktów i usług infoShare Academy..

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa:

6.1.- w punkcie 2.1. będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi przez Administratora,

6.1. – w punktach 2.2, 2.3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Przetwarzane przez infoShare Academy dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.
 3. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych do infoShare Academy danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 4. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek realizacji poszczególnych usług wskazanych w pkt 2. przez Administratora. Konsekwencją wycofania zgody, będzie brak możliwości uzyskania informacji wskazanych w pkt 2.
Wejście w życie:  maj 2018r. infoShare Academy sp. z o.o.