Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, niezbędnych abyśmy mogli zrealizować umowę o przeprowadzenie kursu oraz umożliwiających prezentowanie bieżącej oferty szkoleniowej, o której z racji zainteresowań chcielibyśmy informować naszych aktualnych jak i byłych kursantów.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: iSA)
Adres al. Grunwaldzka 427BKod pocztowy 80-309Miasto Gdańsk
Numer KRS 0000561749Numer NIP 5842742213Numer REGON 361745430

ZAKRES STOSOWANIA

ZastosowaniePrzetwarzanie danych osobowych uczestników kursów i szkoleń infoShare Academy.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 • 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres e-mail: iod@infoshareacademy.com.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 • 2. Zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane przez iSA w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu:
  • 2.1 realizacji umowy na przeprowadzenie w ramach infoShare Academy kursu stacjonarnego, jak także zapewnienia dostępu do budynków i pomieszczeń, w których realizowane są przez infoShare Academy usługi (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b. RODO);
  • 2.2 realizacji umowy na przeprowadzenie w ramach infoShare Academy kursu zdalnego z udziałem trenera na żywo z wykorzystaniem platformy do komunikacji zdalnej zoom.com (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b. RODO);
  • 2.3 marketingu produktów i usług, co oznacza przesyłanie informacji handlowych dotyczących kursów, warsztatów, wydarzeń organizowanych przez iSA na podany adres e-mail, jak także reklam, promocji, newsletterów i innych form promocji działalności iSA na telekomunikacyjne urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem, (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  • 2.4 realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o wydarzeniach z branży IT, w tym także wydarzeń, w których iSA jest partnerem, uczestnikiem, patronem. (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  • 2.5 dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami jak także rozliczania należności z tytułu realizacji usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 • 4. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji zawodowych, poziomu kompetencji, zdobytej w ramach kursu wiedzy i umiejętności i zainteresowań zawodowych.
 • 5. Profilowanie w głównej mierze będzie realizowane w celu marketingu produktów i usług iSA. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostarczanie spersonalizowanej reklamy produktów i usług iSA.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 6. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 7. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punktach 2.3, 2.4 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 • 8. Dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie 2.5 będą przetwarzane przez okres właściwy dla terminu przedawnienia roszczeń z umowy wynikających oraz terminów związanych z przedawnieniem należności podatkowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • 9. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i osobom działającym w imieniu lub na zlecenie infoShare Academy – np. pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania zleconych przez infoShare Academy zadań.
 • 10. Dane osobowe w postaci: a) imię i nazwisko, c) identyfikator karty dostępu, d) nazwa podmiotu, do którego lokali osoba posiada dostęp, e) adres e-mail f) informacja o dacie i godzinie wejścia i wyjścia z budynku, w którym infoShare Academy świadczy usługi mogą być przetwarzane przez zarządzającego budynkiem, w oparciu o wydaną imienną kartę dostępu.;
 • 11. Dane osobowe w postaci: adresu e-mail, nazwy kursu, opcjonalnie imię, nazwisko oraz zdjęcie będą przetwarzane przez Zoom Video Communications, Inc. Z siedzibą 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA, który legitymuje się certyfikatem przynależności do programu Tarcza Prywatności (EU-US-Privacy Shield), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. Zasady i wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zoom VC Inc. zawarte są w Polityce prywatności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 • 12. Przetwarzane przez infoShare Academy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) w odniesieniu do Zoom Video Communications z siedzibą w USA, przy czym przetwarzanie to jest oparte o stosowną umowę, spełniającą warunki art.28 RODO.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 • 13. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • 14. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.
 • 15. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych do infoShare Academy danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • 16. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 • 17. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia/realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia uczestnictwa w wybranym kursie.