Frontend

Szkolenie React

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

32h / 4 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z React

React to najpopularniejsza biblioteka JavaScript pozwalająca na tworzenie aplikacji dla przeglądarek, urządzeń mobilnych, a także aplikacji desktopowych. Dzięki nieskomplikowanemu API React jest biblioteką z grupy „łatwe do nauczenia, ale trudne do opanowania”. Podejście, w którym każdy element aplikacji jest komponentem pozwala na łatwe reużywanie kodu, rozwój aplikacji niezależnie przez wielu programistów oraz stopniową modernizację.

Dla kogo jest szkolenie z React?

Dla programistów tworzących strony internetowe, którzy chcą nauczyć się wykorzystywać React i nowoczesne wzorce JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych.

Dla osób, które chcą obrać nową ścieżkę kariery, lub znają już inne popularne biblioteki i chcą zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Dla programistów, którzy uczyli się React na własną rękę, ale potrzebują uporządkowania wiedzy.

Program szkolenia React

Wstęp

Wprowadzenie do narzędzi i opis środowiska (create-react-app)
Przegląd zmian, które zaszły w Reakcie w ostatnich wersjach

Podstawy renderowania

Definiowanie komponentów
Renderowanie warunkowe
Renderowanie kolekcji
Stylowanie (styled-components)

Podstawy zarządzania stanem

Wprowadzenie do React hooks
Zarządzanie stanem komponentu
Obsługa formularzy (formik, yup)
Obsługa zdarzeń asynchronicznych (np. komunikacji z REST API)

Praca z wieloma komponentami

Routing (react-router-dom)
Kompozycja komponentów w drzewie Virtual DOM
Komunikacja między komponentami poprzez props i context API

Architektura aplikacji

Planowanie architektury aplikacji w oparciu o jednokierunkowy przepływ danych
Przegląd praktyk związanych ze strukturą modułów w projekcie
Przegląd wzorców projektowych wykorzystywanych w projektach Reaktowych
Optymalizacje związane z cyklem renderowania interfejsu użytkownika
Code splitting (React.Suspense, React.lazy)

Redux i zarządzanie stanem poza komponentami

Globalne zarządzanie stanem z wykorzystaniem biblioteki Redux
Separacja warstw aplikacji z wykorzystaniem rozszerzeń Reduxa (thunk, saga, observable)
Jak radzić sobie z nadmiarowością kodu przy korzystaniu z Reduxa

Testowanie

Testy jednostkowe z wykorzystaniem biblioteki Jest i react-testing-library
Testy integracyjne z wykorzystaniem biblioteki Cypress i cypress-testing-library

Statyczne typowanie

Iteracyjne wprowadzanie kodu TypeScriptowego
Typowanie interfejsu komponentów i typy generyczne
Typowanie kodu zarządzającego stanem
Rozwiązywanie problemów z nieotypowanymi bibliotekami w TypeScript

Czego nauczysz się na szkoleniu z React?

jak tworzyć interaktywne aplikacje wykorzystujące React

jak skutecznie komunikować się z backendem w celu pobrania i przesłania danych

jak połączyć React z popularnymi bibliotekami do routingu, zarządzania stylami

jak pisać testowalne i łatwe do utrzymania aplikacje

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z React?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę