Cloud

Szkolenie AWS – DevOps Engineering on AWS

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie AWS – DevOps Engineering on AWS

DevOps Engineering on AWS – to wprowadzenie do podstawowych zasad i metodologii DevOps. Pokazuje najpopularniejsze wzorce DevOps do tworzenia, wdrażania i utrzymywania aplikacji na platformie AWS i pokazuje wiele praktycznych przykładów zastosowania tych rozwiązań w różnych scenariuszach, takich jak na przykład uruchamianie aplikacji dla startupów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji.

Dla kogo jest szkolenie DevOps Engineering on AWS?

Dla osób, które zamiast suchej wiedzy slajdowej chcą przekonać się, jak faktycznie wykorzystać nowoczesne technologie w codziennej pracy.

Dla programistów, którzy chcą przyspieszyć i usprawnić proces budowy i wdrażania budowanych aplikacji.

Dla każdego programisty, dla którego „Dev” w „DevOps” jest równie pociągające jak „Ops”.

Dla osób, które chcą poznać najlepsze praktyki DevOps dla aplikacji na platformie AWS.

Program szkolenia AWS

Module 0: Introductions & Course Map review

Welcome and course outcomes

Module 1: Architecting Fundamentals Review

AWS Services and Infrastructure
Infrastructure Models
AWS API Tools
Securing your infrastructure
The Well-Architected Framework
Hands-on lab: Explore Using the AWS API Tools to Deploy an EC2 Instance

Module 2: Account Security

Security Principals
Identity and Resource-Based Policies
Account Federation
Introduction to Managing Multiple Accounts

Module 3: Networking, Part 1

IP Addressing
Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Patterns and Quotas
Routing
Internet Access
Network Access Control Lists (NACLs)
Security Groups

Module 4: Compute

Amazon Elastic Cloud Compute (EC2)
EC2 Instances and Instance Selection
High Performance Computing on AWS
Lambda and EC2, When to Use Which
Hands-On Lab: Build Your Amazon VPC Infrastructure

Module 5: Storage

Shared File Systems
Shared EBS Volumes
Amazon S3, Security, Versioning and Storage Classes
Data Migration Tools

Module 6: Database Services

AWS Database Solutions
Amazon Relational Database Services (RDS)
DynamoDB, Features and Use Cases
Redshift, Features, Use Cases and Comparison with RDS
Scaling
Caching and Migrating Data
Hands-on Lab: Create a Database Layer in Your Amazon VPC Infrastructure

Module 7: Monitoring and Scaling

Monitoring: CloudWatch, CloudTrail, and VPC Flow Logs
Invoking Events
Elastic Load Balancing
Auto Scaling Options and Monitoring Cost
Hands-on Lab: Configure High Availability in Your Amazon VPC

Module 8: Automation

CloudFormation
AWS Systems Manager

Module 9: Containers

Microservices
Monitoring Microservices with X-Ray
Containers

Module 10: Networking Part 2

VPC Peering & Endpoints
Transit Gateway
Hybrid Networking
Route 53

Module 11: Serverless Architecture

Amazon API Gateway
Amazon SQS, Amazon SNS
Amazon Kinesis Data Streams & Kinesis Firehose
Step Functions
Compare Amazon SQS to Amazon MQ
Hands-on Lab: Build a Serverless Architecture

Module 12: Edge Services

Amazon CloudFront
AWS Web Application Firewall (WAF), DDoS and Firewall Manager
Compare AWS Global Accelerator and Amazon CloudFront
AWS Outposts
Hands-On Lab: Configure an Amazon CloudFront Distribution with an
Amazon S3 Origin

Module 13: Backup and Recovery

Planning for Disaster Recovery
AWS Backup
Recovery Strategies

Capstone Lab: Build an AWS Multi-Tier Architecture

Participants review the concepts and services learned in class and build a solution based on a scenario. The lab environment provides partial solutions to promote analysis and reflection. Participants deploy a highly available architecture. The instructor is available for consultation.

Czego nauczysz się na szkoleniu z AWS?

Warsztaty skupiają się na przekazaniu i zdobyciu wiedzy w modelu hands-on. 80% czasu poświęcone jest na praktycznych zadaniach, które mają na celu przekazanie oraz utrwalenie zdobytej wiedzy w postaci szeregu aplikacji, które uczestnik warsztatów będzie wykonywał podczas wszystkich 3 dni warsztatów.

Wszystkie zadania, które będą wykonywane przez uczestników będą generyczne i będą łatwo ‘przenoszalne’ na dowolne inne języki programowania.

Uczestnik warsztatów pozna nie tylko podstawy budowy aplikacji opartych o serverless, ale również zaawansowane elementy, które umożliwią mu poprawne budowanie systemów w chmurze w przyszłości.

Wszystkie zadania i tematy będą omawiane na przykładzie chmury AWS, będącej najbardziej popularnym i najbardziej zaawansowanym miejscem budowy systemów serverless dostępnym obecnie na świecie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z AWS?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę