Backend

Szkolenie C# podstawy programowania

Termin

Ustalamy indywidualnie

Czas

16h / 2 dni

Cena

Ustalamy indywidualnie

Szkolenie z C#

Szkolenie jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez programistów języków. Wszechstronny, prosty w nauce i mający wiele zastosowań.

Dla kogo jest szkolenie z C#?

Dla osób, które chcą nauczyć się C#.

Back-endowcy, którzy chcą poznać C# i .NET.

Front-endowcy, którzy chcą poznać C# i .NET

Program szkolenia C#

Moduł 1: Programowanie obiektowe – na czym polega i krótkie porównanie z innymi stylami programowania

Moduł 2: Wprowadzenie do środowiska .NET i języka C#

Moduł 3: Visual Studio – poznanie narzędzia w zakresie potrzebnym na czas szkolenia

Moduł 4: Budowa i omówienie prostej aplikacji konsolowej

Moduł 5: Utworzenie projektu dla biblioteki wraz z projektem z testami

Moduł 6: Dlaczego i jak pisać testy

Moduł 7: Programowanie w języku C#

Moduł 8: Podstawy składni

Zmienne i typy proste
Złożone struktury danych (tablice, kolekcje itp.)
Tworzenie i używanie funkcji
Typy referencyjne i wartościowe

Moduł 9: Kontrola przepływu kodu

Warunkowy przepływ z wykorzystaniem wyrażeń if/else oraz switch
Pętla for, while, do/while
Pętla foreach

Moduł 10: Obiektowość w C#

Klasa i obiekt
Część statyczna i zachowawcza obiektu
Modyfikatory dostępu
Polimorfizm
Zastosowanie interfejsów
Przestrzenie nazw
Obsługa wyjątków

Moduł 11: LINQ – przyjemna i czytelna praca na kolekcjach

Moduł 12: Asynchroniczność i wielowątkowość – różnice i zastosowanie

Moduł 13: Programowanie asynchroniczne z wykorzystaniem konstrukcji async/await

Moduł 14: Zapoznanie z Task Parallel Library

Programowanie wielowątkowe
Tworzenie zależności między zadaniami
Synchronizacja pomiędzy zadaniami

Moduł 15: Komunikacja z zewnętrznymi usługami przy wykorzystaniu protokołu HTTP

Omówienie cech protokołu HTTP – trochę o Web i REST API
Implementacja przykładowej komunikacji z zewnętrznymi usługami

Moduł 16: Podsumowanie i omówienie dobrych praktyk w tworzeniu oprogramowania

Podsumowanie stosowanych już praktyk
Zapoznanie z ogólnymi dobrymi praktykami w programowaniu (SOLID, DRY, KISS, YAGNI, …)
Narzędzia pomocne w utrzymaniu kodu na wysokim poziomie jakości

Czego nauczysz się na szkoleniu z C#?

Nauczysz się podstawy języka C#

Zapoznasz się z koncepcją programowania obiektowego

Poznasz środowisko .NET

dowiesz się czym jest asynchroniczny model programowania

nauczysz się dobrych praktyk w tworzeniu oprogramowania

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu z C#?

Dowiedz się więcej

Przemysław Wołosz

Szkolenia dla firm
(+48) 730 830 801

    Zamów rozmowę