< Wróć do szkoleń IT

Szkolenie Machine Learning

calendar

TERMIN

Ustalamy indywidualnie

clocl

CZAS

45h / 5-6 dni

money

CENA

Ustalamy indywidualnie

photo

Pro­du­ko­wa­nie coraz więk­szej liczby danych przez ludzi dopro­wa­dziło do sytu­acji, w któ­rej dotych­cza­sowe narzę­dzia prze­stały wystar­czać. Dodat­kowo, nic nie wska­zuje, by liczba ta miała zacząć maleć, co potwier­dza tezę, że zapo­trze­bo­wa­nie na specjalistów uczenia maszynowego będzie rosło. Popu­lar­ność hasła „Machine Learning” w Google Trends wska­zuje na to, że popu­lar­ność i zain­te­re­so­wa­nie tematem rośnie w olbrzy­mim tem­pie.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto:

 • kurs został stworzony z myślą o osobach, które mają już podstawowe doświadczenie w programowaniu w języku Python

 • chciałyby rozszerzyć wachlarz umiejętności z nim związanych o jego wykorzystanie w Machine Learningu

 • nie jest konieczne wcześniejsze bezpośrednie doświadczenie z przetwarzaniem i analizą danych, aczkolwiek pomoże i ułatwi zrozumienie przekazywanego materiału.

pattern

pattern
pattern pattern

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Będziesz wykorzystywał Pythona w projektach Machine Learningowych – do tego pomogą Ci między innymi biblioteki Pandas, NumPy, scikit-learn oraz Matplotlib.

 • Po zapoznaniu się z niezbędnymi narzędziami i bibliotekami rozpoczniesz dalszą naukę obejmującą m.in.: pracę z plikami, czyszczenie danych oraz modele uczenia maszynowego.

 • Poznasz praktyki, które pozwolą lepiej zarządzać kodem oraz strukturą projektu podczas tworzenia aplikacji webowych

 • Poznasz język programistów, pojęcia, zasady i dobre praktyki pracy z danymi. Nauczysz się poprawnej komunikacji w zespole programistycznym.

 • Pisząc kod, będziesz zwracał szczególną uwagę na możliwość jego łączenia z kodem innych osób.

 • Dzień: 1

  Moduł 1: Wstęp do Machine Learning

  • wprowadzenie do tematu uczenia maszynowego
  • podstawowe pojęcia
  • sens podziału danych na treningowe, walidacyjne, testowe
  • różne rodzaje uczenia maszynowego
  • dane jako cechy
  • dane jakościowe i dane ilościowe
 • Dzień: 2

  Moduł 2: Przetwarzanie i analiza danych

  • zapoznanie z bibliotekami:
   • Pandas
   • numpy
   • matplotlib
   • scikit-learn
  • praca z plikami
  • data cleaning
  • data wrangling
 • Dzień: 3

  Moduł 3: Jupyter Notebook

  • środowisko interaktywne
  • wirtualne środowisko pythona
  • komórki, kod, markdown
  • widgety
  • IPython
 • Dzień: 4

  Moduł 4: Modele uczenia maszynowego

  • regresja liniowa
  • regresja logistyczna
  • drzewo decyzyjne
  • random forest
  • XG Boost
  • naive bayes
  • klasyfikacja KNN
  • SVM
 • Dzień: 5

  Moduł 5: Porównanie modeli i konsolidacja

  • metody wyboru modeli do specyficznych zastosowań
  • porównanie różnych modeli
  • ćwiczenia praktyczne
pattern

Trener

Przemysław Wołosz

Key Account Manager

Telefon

+48 730 830 801

Porozmawiajmy o szkoleniu

Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przez Ciebie wiadomość
Administratorem danych osobowych jest infoShare Academy sp. z o.o., który dane osobowe przetwarza zgodnie z Klauzulą informacyjną.