DOFINANANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i skorzystać ze szkoleń oferowanych przez infoShare Academy sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie, jakie oferuje system Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych. Dzięki temu systemowi możesz uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego kursu z oferty infoShare Academy.

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. Dofinansowanie, decyzją władz samorządowych, nie jest przyznawane w województwie pomorskim oraz mazowieckim. Korzystanie z usług przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej możliwe jest na zasadach komercyjnych czyli w sytuacji, kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych to platforma przygotowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w której znajduje się lista usług rozwojowych (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doradztwo itp.). Za jej pośrednictwem przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią dla siebie ofertę i zapisać się na interesujące ich szkolenie.

6 kroków do otrzymania dofinansowania do szkoleń

Kim jest Operator?

Operatorem jest instytucja, z którą należy kontaktować się w celu złożenia wniosku, podpisania umowy oraz uzyskania dofinansowania na szkolenia z BUR.

ZNAJDŹ OPERATORA W TWOIM WOJEWÓDZTWIE:*

* Dofinansowanie, decyzją władz samorządowych, nie jest przyznawane w województwie pomorskim oraz mazowieckim.

OPERATOR:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
tel.: (76) 862 27 77
e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

OPERATOR:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel.: (56) 699 54 89
e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

OPERATOR:

Subregion puławski:
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
tel.: (81) 470 09 00 lub (81) 470 09 01
e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

Subregion bialski i chełmsko-zamojski:
QS ZURICH Sp. z o. o.
tel.: (22) 651 74 88
e-mail: biuro@qszurich.pl

OPERATOR:

Subregion gorzowski:
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel: 957 390 311
e-mail: projekty@ziph.p

Subregion zielonogórski:
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel.: 683 270 504
e-mail: agencja@region.zgora.pl

OPERATOR:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
90-349 Łódź
bezpłatna infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr.: 800 801 321

OPERATOR:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel: (12) 307 32 15
e-mail: infolinia@mbon.pl

OPERATOR:

jeszcze nie wyznaczony

OPERATOR:

w powiatach: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel: (17) 86 76 226 lub (17) 86 76 224

w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski
Podkarpacka Izba Gospodarcza
tel: (13) 43 695 90 wew. 37 lub (13) 43 234 47 wew. 37

w powiatach: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski
Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
tel: (15) 814 91 90

OPERATOR:

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
tel.: (41) 343 29 10
e-mail: biuro@it.kielce.pl

Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
tel.: (41) 368 02 78
e-mail: een@siph.com.pl

OPERATOR:

Subregion olsztyński:
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
tel.: (55) 248-10-91
Techpal Sp. z o.o.
tel.: (89) 542-98-21
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
tel.: (89) 523-55-60

Subregion elbląski:
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
tel.: (55) 248-10-91
Techpal Sp. z o.o.
tel.: (89) 542-98-21

Subregion ełcki:
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
tel.: (55) 248-10-91
Techpal Sp. z o.o.
tel.: (89) 542-98-21
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
tel.: (89) 523-55-60

OPERATOR:

Subregion koniński:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
tel.: 632 453 095
e-mail: arr@arrkonin.org.pl

Subregion leszczyński:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
tel.: 618 685 417
e-mail: pawel.kolakowski@zdz.poznan.pl

Subregion kaliski:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
tel.: 627 641 242, 627 656 060
e-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl

Subregion poznański:
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
tel.: 616 563 500
e-mail: info@warp.org.pl

Subregion pilski:
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
tel.: 616 710 481
e-mail: fripww.poznan@gmail.com

OPERATOR:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel: (91) 432 93 03 fax: (91) 488 26 26
e-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34
e-mail: fur@fur.pfp.com.pl

Oddział w Koszalinie:
ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin
tel/fax (94) 340 70 35, 784 689 616

Oddział w Wałczu:
ul. Południowa 10 B, 78-600 Wałcz
tel/fax (67) 25 83 086

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
tel: (94) 341 63 30 fax: (94) 341 60 88
e-mail: b.gorecka@karrsa.pl m.skiba@karrsa.pl l.drazkiewicz@karrsa.pl